Muistiinpanoja kirjallisilta löytöretkiltä. Tuulen vietävänä, mutta päättäväisesti matkalla tuntemattomille maille. Teosesittelyjä ja ajatuksia interaktiivisesta kirjallisuudesta.

Haetko interaktiivista luettavaa? Selaa linkkipankin valikoimaa
    Tilaa lokiotsikot RSS-syötteenä, sähköpostiisi tai Twitteriin

Lokikirja

IFComp 2018 – omat pisteet / My Votes

suomi suomeksi

Edellisvuosien tapaan avaan lyhyesti tänä vuonna äänestyksessä antamani pisteet. Kaikki teokset saavat oletuksena 5 pistettä ja teen siihen sitten lisäyksiä ja vähennyksiä. Tänä vuonna en ehtinyt löytää varsinaista suosikkia. Jotkut saavat kuitenkin kelpo pisteet. Valikoin teokset aloittaen A:sta teoksen nimen mukaan ja ehdin vain E:hen.

englanti in English

Just as in previous years, I will explain my ratings in short. All works will get 5 points by default, and I will then make additions and deductions to that. This year I didn't have enough time to find an actual favourite. Some will score pretty well though. I chose the pieces starting alphabetically from A and managed only to E.

+ = x

5/10

suomi suomeksi

Näppärä sovitus Texture-teospohjasta (+1). Hämäräperäisyys sekä kiehtoo että jättää tyhjän päälle (+0). Anti-vuorovaikutteinen (-1).

englanti in English

A clever Texture adaption (+1). Obscurity both fascinates and leaves at a loss (+0). Anti-interactive (-1).

Abbess Otilia's Life and Death

7/10

suomi suomeksi

Nunnan elämän käännekohdat taipuvat hyvin valintatilanteiksi (+2). Hieman ontuva kehyskertomus (-1). Statistiikka toimii taustalla ja ratkaisee lopun hieman yllättävästikin (+0). Näyttävä ja tyylikäs historiallinen ulkoasu (+1).

englanti in English

The turning points in a nun's life adapt well to choices (+2). Slightly limping frame story (-1). Statistics work in the background and decide the end of the story quite by surprise (+0). Impressive and stylish historical layout (+1).

The Addicott Manor

4/10

suomi suomeksi

Rehdin vaikka hyvin tarkoituksellisen seikkailun tuntu (+1). Labyrinttimainen rakenne sai aikaan pakokauhun tunteen (+1). Zombit eivät sytyttäneet (-1). Viimeistelemätön käyttöliittymä (-1). Kerronta kuvailevaa mutta käytännöllistä ja hieman pelimäistä (-1). Joitain kieliongelmia mutta ei kovin vakavia (+0).

englanti in English

An honest but very calculated adventure (+1). The labyrinth structure created a feeling of panic (+1). Zombies turned me off (-1). Unpolished user interface (-1). Narration is descriptive but practical and slightly game-like (-1). Some language issues but not very serious (+0).

Animalia

6/10

suomi suomeksi

Omaperäinen asetelma ja näkökulma (+1). Hupaisa ja kielellisesti haastava eläinsatu (+1). Rajausongelma ja epäsuhtaisuutta (-1). Statistiikkaa käytetty hauskasti ja tarinaan sopivasti (+1). Hiomattoman, ei aivan valmiin tuntuinen (-1).

englanti in English

Original setting and perspective (+1). A funny and linguistically challenging fable (+1). Problem with cropping and proportions (-1). Statistics is used in a funny and fitting way (+1). Unpolished, not quite perfected (-1).

Basilica de Sangre

7/10

suomi suomeksi

Tarina on rajattu hyvin ja kokonaisuus on ehjä ja valmiin tuntuinen (+2). Riivaaja-mekaniikka tarjosi hauskan ja omaperäisen ongelmanasettelun (+1). Tekstuaalisesti hieman lyhyttä ja pelimäistä (-1).

englanti in English

The story is built well, as a whole intact and well finished (+2). The possession mechanics offered a fun and ingenious problem setting (+1). Textually a bit shortish and game-like (-1).

Campfire Tales

2/10

suomi suomeksi

Proseduraalinen kerronta ei tarjonnut olennaisesti erilaisia variaatioita tarinasta (-2). Hyvin vaatimaton nuotiotarina (-1).

englanti in English

Procedural narration didn't offer essentially different variations of the story (-2). A very basic campfire tale (-1).

The Broken Bottle

5/10

suomi suomeksi

Tunnelmallinen ja sympaattinen fantasiatarina (+1). Mielenkiintoinen suden näkökulma (+1). Audiovisuaalisuuteen nähty vaivaa, mutta ei tuntunut tärkeältä (+0). Toiminnalliset ja selkeät valintatilanteet hieman tylsiä (-1). Rajausongelmaa ja epäsuhtaisuutta (-1).

englanti in English

An atmospheric and amiable fantasy story (+1). An interesting perspective of a wolf (+1). Audiovisuality shows some effort but it didn't feel important (+0). Action based and straightforward choices were a bit boring (-1). Problem with cropping and proportions (-1).

Erstwhile

7/10

suomi suomeksi

Erilainen dekkari (+1). Johtolankojen keräämiseen ja yhdistämiseen perustuva tapa edistää tarinaa (+1). Tekstiä laajentavat linkit turhia (-1). Monitasoisena hieman hämmentävä mutta silti toimiva teos (+1).

englanti in English

A different kind of a detective story (+1). Gathering clues and linking them as a way to advance the story (+1). Links expanding the text were needless (-1). Being multi-leveled, a bit confusing, yet functional (+1).